LV RU EN
 
Par kompāniju Kokogles Produkcija Lambiotte tehnoloģija Investīcijas Kontakti
   
 

Investīcijas koksnes kompleksās pārstrādes projekta veidošanā ir augsti rentablas, tām ir zemi riski un lieliski ekonomiskie rādītāji:  • Projekta atmaksāšanās periods – 3 gadi
Diagram
  • Projekta iekšējās peļņas normas (IRR) aprēķins
DiagramInformāciju par kompleksās koksnes pārstrādes ražošanas izveidi pēc LAMBIOTTE tehnoloģijas, projekta sagatavošanu un tā realizēšanas posmiem Jūs varat saņemt pa tālr.
+ 371 37129239323,
vai nosūtot pieteikumu.

 

Ja Jūs jau esat kokogļu ražotājs vai tikai plānojat uzsākt ražošanu, piedāvājam Jums iepazīties ar Beļģijā izstrādāto kokogļu ražošanas LAMBIOTTE tehnoloģiju. Šodien tā ir vadošā un visefektīvākā no visām pasaulē esošajām tehnoloģijām.

Tehnoloģiskajam LAMBIOTTE procesam piemīt vairākas priekšrocības salīdzinot ar termisku koksnes pārstrādes procesu zināmiem veidiem.

1. Augstražīgums un energoefektivitāte

Šo metodi raksturo tas, ka šajā procesā tiek dedzināta tikai pirolīzes tvaika gāze, nevis ogles un koksne, kas palielina ražošanas jaudu līdz pat divām reizēm.
Visu esošo tehnoloģiju pamatā ir sasildīšana ar ārējo siltumnesēju, bet LAMBIOTTE tehnoloģijā process ir autotermisks.
LAMBIOTTE tehnoloģijas blakusprodukts – deggāze, kas derīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ģenerācijai.
Pēc enerģētiskās bilances koksnes sadegšanas siltumu līdz 50% satur ogles un līdz 50% - deggāze. Enerģijas lietderīgas izmantošanas koeficients ir 96%.
Pateicoties kompleksajai pārstrādei un blakusproduktu – kokogļu un deggāzes – ražošanai, dārgākā produkta – kokogļu – realizācija spēj kompensēt lielāko izdevumu daļu. Tādēļ ražojamās siltumenerģijas pašizmaksa samazinās un faktiski paliek ārpus konkurences salīdzinot ar enerģijas ražošanu no jebkuriem citiem kurināmā veidiem.

2. Ekoloģiskā drošība un bezatkritumu ražošana

Pēc LAMBIOTTE tehnoloģijas visus organiskos savienojumus sašķeļ un gazificē aparāta iekšienē. Deggāzi sadedzina un padod utilizācijas katlā bez papildattīrīšanas. Pie tās sadedzināšanas īpatnējie NOx, SOx, CO un putekļu izmeši ir mazāki, nekā ogļu katlumājai vai TEC, mazāki par spēkā esošajiem normatīviem un simtkārt mazāki, nekā koksa ķīmijas ražošanā.
LAMBIOTTE tehnoloģijā nelieto ūdeni koksa dzēsēšanai un nekondensē termiskās sadalīšanas produktus, tātad nav tehnoloģisko notekūdeņu.
Atšķirībā no visām esošajām tehnoloģijām, šajā procesā nav gāzveida siltumnesēja novade atmosfērā un tādēļ nav nepieciešama papildu gāzes attīrīšanas sistēmu būvēšana.

3. Automatizētais process

Process ir pilnīgi automatizēts, kas ļauj samazināt personāla uzturēšanas izdevumus. Programmas vadība funkcionāli papildinātata ar operatīvās dialogrežīmā īstenotās kontroles un regulēšanas sistēmu.

4. Aparatūras noformējuma vienkāršība un vienstadijas process

Žāvēšanas, pirolīzes, termiskās grūti gaistošu komponentu sadalīšanas, kā arī kokogļu dzesēšanas stadijas apvienotas vienā aparātā. Īpatnējās kapitālizmaksas ir mazākās, nekā citās tehnoloģijās.

5. Iekārtu drošība

Krāsns tips CISR ir pilnībā siltumizolēts, izslēdzot kodīgo vielu kondensāciju un ļaujot darboties iekārtai ilgtermiņā.

LAMBIOTTE tehnoloģija ļauj ievērojami samazināt enerģijas ražošanas atkarību no viena kurināmā veida. Transportēšanas vienkāršība un izejvielu – koksnes - pieejamība ļauj ievērojami samazināt ekonomisko un politisko notikumu izraisītos riskus.

IEKĀRTAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kokogļu ražošanas jauda gadā 2000 - 6000 tonnu, atkarībā no krāsns izmēra.
Koksnes patēriņš gadā (jebkura veida un kvalitātes koksne): 8 000 - 24 000 tonnu
- Ienākošas malkas mitruma diapazons: 15 līdz 25%.
- Malkas garums, ne vairāk kā 30cm.
- Malkas resnums, ne vairāk kā 10cm
Kokogļu ražīgums: 245 kg uz vienu tonnu koksnes.
Instalētā jauda: no 120 līdz 150 kW.
Elektriskā slodze: no 40 līdz 60 kW
Aptuvens neto/bruto svars: 95/100 tonnas.
Aptuvens laukums: 600 m2.
Darbinieku skaits: 14 – 17 cilv.
Vidējais kalpošanas ilgums: 15 gadi