LV RU EN
 
Par kompāniju Kokogles Produkcija Lambiotte tehnoloģija Investīcijas Kontakti
   
 

МангалSadzīvē kokogles ir ideāls kurināmais griliem, kamīniem un bārbekjū. Pateicoties zemajam dūmu līmenim un augstai siltumspējai šis kurināmais ir ideāls risinājums ēdienu gatavošanai uz atklātas uguns.Si

SiO2 + C = Si + CO2


cs2

C + 2S = CS2
 

Šodien pasaulē ražo apmēram 10 miljonus tonnu kokogļu gadā. Ir pienācis jauno tehnoloģiju, iekārtu, pieredzes un zināšanu laiks, kas ļauj sekmīgi ieviest un izmantot mūsdienīgas kokogļu ražošanas tehnoloģijas.
Pastāv vairākas kokogļu ražošanas metodes: mājrūpniecības, metāla krāsnīs un rūpniecīskā.

Rūpniecīskās krāsnis svarīga priekšrocība ir iespēja izmantot pirolīzes tvaiku pārpalikumu enerģiju.
Rūpniecības krāsnis ar ražošanas apjomu 2000 tonnu kokogles gadā atsvabina apmēram 1 000 000 kcal/h jeb 2,4 TNE (tonnas naftas ekvivalentā) papildus enerģijas dienā.
Šī enerģija var nodrošināt siltumu vai elektroenerģiju mazam uzņēmumam vai dzīvojamai mājai, nepiesārņojot gaisu.

Mūsdienu kokogļu ražošanas procesi, tādi kā LAMBIOTTE, ļauj izmantot siltumu no pirolīzes tvaiku pārpalikumiem. Tādējādi, kopējais karbonizācijas ražīgums ir ļoti izdevīgs, it īpaši reģionos, kur ir problēmas ar siltuma un elektrības nodrošināšanu.

Kokogļu lietošana rūpniecībā

Kokogļu izmantošanai rūpniecībā ir milzīgs tirgus potenciāls, ar nosacījumu ja izmanto īpašās iekārtas, kas ļauj ražot nepieciešamās kvalitātes kokogles.

Koklogles plaši izmanto metalurģijā, farmācijas un polimēru rūpniecībā, lauksaimneicībā, tās ir lielisks siltuma izolators, kas dod impulsu ogļu izmantošanai būvniecībā. Labi zināmas arī ogļu absorbējošās īpašības, tādēļ tās izmanto dažāda veida attīrīšanas kompleksos.

1. Silīcija ražošana

Pēdējo desmitgadu laikā kokogles plaši izmanto kristāliskā silīcija ražošanā.

Elementāro silīciju reducē ar oglekļa palīdzību, saskaņā ar reakcijas vienādojumu

SiO2 C = Si + CO2(gāze)

Reducēšanās reakcija notiek kausējumā, temperatūrā no 1700°C līdz 2000°C.

Lai šī reakcija notiktu, oglēm jābūt reakcijas-spējīgām. Piemērām, antracītam nav tādas īpašības, bet kokogles, savukārt, nodemostrē sevi kā lielisks reaģents.
Prasības pret saistītā oglekļa saturu ir tādas pašas, kā labam kurināmām, bet oglēm tiek uzstādītas stingrākas prasības attiecībā uz pelnu saturu un granulometrisko sastāvu. Kokogles, kas saražotas pēc LAMBIOTTE tehnoloģijas, pilnībā atbilst visiem silīcija ražošanai nepieciešamiem parametriem.

21. gadsimta pirmajos desmit gados pasaulē tiek būvētas dažas lielas kristāliskā silīcija ražotnes. Prasības ogļu kvalitātei ir augstas un ir noteiktas ražošanas noteikumos. Ogļu pieprasījums pieaug, un mājrūpniecības iekārtas vairs nevar nodrošināt šo apjomu. Ražotājiem nepieciešamo silīcija apjomu var iegūt tikai ar augsti organizētu, pietiekami lielu un ekoloģiski tīru ražošanu. Viens no tādiem uzņēmumiem atrodas Norvēģijā ("Elkem"), un tā kokogļu patēriņš sastāda līdz 60 tūkstošiem tonnu gadā. Šīs kokogles ir saražotas pēc LAMBIOTTE tehnoloģijas.

2. Sēroglekļa ražošana

Sērogleklis veidojas izkausēta sēra un sakarsēto kokogļu mijiedarbībā.

C + 2S = CS2
Ciets   Šķidrs   Tvaiki

Ražošanas process notiek nepārtrauktā režīmā, ogles uzkarsētā veidā tiek ielādētas reaktorā, lai izvairītos no izkausētā sēra temperatūras pazemināšanas. Uz vienu tonnu sēra ir nepieciešams 0,16 tonnas oglekļa.
Ūdeņradis kokoglēs izraisa H2S piemaisījuma veidošanos. Šī iemesla dēļ šajā nozarē ir nepieciešamas izejvielas ar mazāku gaistošo vielu daudzumu, kā arī ogļu izejvielas ar samazinātu pelnu satura rādītāju. Smalkās daļiņas ir īpaša problēma ražošanas procesā. Lielākais saturs ir irdenās oglēs, kas ir ražotas no mīkstas un pārāk mitras koksnes.

3. Metālliešanas rūpniecība

Šajā nozarē ir ļoti liels pieprasījums pēc oglekļa, kas ir saražots koksnes karbonizācijas procesā.

Ir nepieciešams liels saistītā oglekļa saturs. LAMBIOTTE krāsnis var ražot kokogles, kurās saistītā oglekļa saturs ir līdz 95 % vienā ciklā. Oglekļa satura palielināšana ir saistīta ar gaistošo vielu skaitu samazināšanos.